KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW MARKETINGOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), dbając o to, aby Państwo wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

  1. Administratorem Państwa danych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Consulting, Trade & Constructions Maciej Kozłowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Galopu 7

2. W sprawach związanych z ochroną danych mają Państwo możliwość skontaktować się Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: kontakt@poleczkiresidence.pl

3. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

– imię i nazwisko,

– numer telefonu,

– NIP, REGON,

– adres email,

4. Państwa dane przetwarzane są w celu:

– kierowania do Państwa informacji o charakterze marketingowym,

– dla celów marketingu bezpośredniego, w tym do wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej, czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

– upoważnionym pracownikom,

– dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz umożliwiające prace w systemach IT i zarządzanie naszą organizacją.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Z uwagi na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przysługują Państwu wskazane uprawnienia:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– prawo zażądania sprostowania Państwa danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli uważają Państwo, że nie mamy prawa ich przetwarzać).

– prawo ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo do przeniesienia danych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przez jej wycofaniem.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji usług marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania ofert naszej spółki.

10. Administrator Danych nie przekazuje Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11. Państwa dane mogą podlegać profilowaniu do celów marketingu bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania Consulting, Trade & Constructions Maciej Kozłowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Galopu 7, może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie propozycji usługi, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Consulting, Trade & Constructions Maciej Kozłowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Galopu 7.